Velkommen til Bokami

Av lærere, for lærere.

Kjære lærer, adjunkt eller lektor!

Vi trenger deg!

Hva gjør Bokami?

Bokami jobber for å gi elever og lærere en effektiv og oversiktlig, digital arbeidshverdag. 

 

Elever og lærere legger ned mye tid og energi i arbeidet sitt, og teknologien de bruker, skal støtte dem i det. Bokami forener lærerens og elevenes arbeid, på en mer oversiktlig, brukervennlig og tilgjengelig måte. Læringsarbeidet kan starte raskere, vare lengre og nå dypere.

Vi er selv lærere som har erfart et stort behov for et bedre, digitalt læringsverktøy, som vi kan bruke sammen med elevene, og derfor utvikler vi Bokami.

 

Arbeidsboka passer for alle trinn og fag.

Kontakt oss

for spørsmål, interesse, nysgjerrighet eller samarbeid

Kids with Backpacks

Det blir enklere å oppdage de faglige sammenhengene som skal til for å forstå de dypere konseptene.

Ingrid Fossbråten, Grunnlegger av Bokami