Personvernerklæring

Erklæringen gjelder behandling av dine personopplysninger hos Bokami AS.

Når du registrerer deg som bruker på vår tjeneste, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Bokami AS v/ Ingrid Fossbråten.

Kontaktinformasjonen til Bokami AS er:

Adresse:        Bakkevn. 1, 1369 Stabekk

E-post:           post@ebokami.com

Telefon:          92833451

 

1. Behandlingsansvarlig

Ingrid Fossbråten er på vegne av Bokami AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

2. Personopplysninger som lagres

Vår behandling av personopplysninger er begrenset til det som er nødvendig for å kunne yte de tjenester som vi i Bokami AS har påtatt oss å levere. Under finner du en oversikt over disse formålene og hvilke personopplysninger vi behandler: 

 

  • Navn, e-postadresse, kjønn, fødselsdato og informasjon knyttet til arbeidsstilling.

 

3. Formål med behandlingen

Opplysningene samles inn og lagres for at vi skal kunne sende ut en spørreundersøkelse, for få nødvendig forståelse av målgruppen og markedet, samt sende mail om eventuell utrekkelse til  gavekort på kr. 500. Du vil også kunne motta en mail om forespørsel om å teste plattformen vi utvikler. 

 

4. Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). 

 

5. Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.

 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartner, Innovasjon Norge..

 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt lagres til funnene er beskrevet som en helhet, i en sluttrapport for markedsundersøkelsen. Epost-adresser lagres frem til alle gavekort er sendt ut til vinnerne. 

 

8. Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

10. Informasjonssikkerhet 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.